Waarom komen we bij elkaar?

Waarom komen wij bij elkaar?

Elke zondag gaan er wereldwijd veel mensen – soms met gevaar voor hun eigen leven – naar een kerk. Wat is dat en waarom is dat voor zoveel mensen zo belangrijk? Toen Jezus naar Zijn Vader terugging, vond Hij het belangrijk dat de christenen bij elkaar zouden samenkomen. De Heilige Geest zorgde ervoor dat christenen elkaar opzochten en dat ze met elkaar tot God baden. Dit is de afgelopen 2000 jaar op dezelfde manier gebeurd over de hele wereld. De manier waarop de verschillende kerken dat invullen is heel verschillend. Maar waar het altijd om gaat is dat je elkaar bemoedigt en stimuleert in het geloof en dat je samen God aanbidt.

Wanneer christenen over de kerk praten dan kunnen ze twee dingen bedoelen. In eerste instantie kunnen ze het hebben over een gebouw. Bijvoorbeeld hun eigen kerk of een gebouw dat ergens staat. Maar het kan ook gaan over de verzameling van alle gelovigen over heel de wereld bij elkaar. En dan niet alleen die nu op dit moment leven, maar ook alle gelovigen die al eerder geleefd hebben. De Kerk is dan alle gelovigen bij elkaar van alle plaatsen en alle tijden.

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2023