Video gemist

5 december video Wim Grandia

Toelichting Afspelen

Vul uw kerk met vuur
De jeugddienst van afgelopen zondag eindigde met het slotlied 'Bouw uw koninkrijk' met in het refrein onder andere dit gebed: 'Vul Uw kerk met vuur'. Wim zal zondag vertellen wat hem zo raakte in deze tekst dat hij het zelfs tot het thema van aanstaande zondag heeft gemaakt. Hij zal preken naar aanleiding van ondermeer een tekst uit Leviticus 6:5-6 waarin staat: 'Het vuur op het altaar moet blijven branden, het mag niet doven.' De muziek wordt geleid door Marijke die mooie nummers heeft uitgekozen. We vieren zondag ook samen het Avondmaal waarin we tijd zullen nemen om stil te zijn voor God en Hem te danken voor het offer dat Hij in zijn Zoon Jezus aan ons heeft gegeven. God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2022