Bevrijdingspastoraat - Lees hier hoe we te werk gaan

Bevrijdingspastoraat

We komen altijd met zijn tweeën en gaan ook al van tevoren in gebed. We komen zonder oordeel/veroordeel. Alles wat er besproken wordt, is vertrouwelijk, tenzij we juridisch verplicht zijn om iets te melden aan de oudsten. We starten met de Questionair, uitgegeven door Vrij Zijn. Aan het eind van die vragenlijst brengen we alles in kaart en volgt er (meestal de laatste keer) een gebed, waarvoor uitgebreid de tijd wordt genomen. Belangrijke punten zijn hierbij: Schuldbelijdenis doen over zonden die verwoestend hebben doorgewerkt. Als er sprake is van contacten met het occulte, zal ook dat moeten worden beleden. (Beken elkaar uw zonden en bid met elkaar, dan zult u genezen. Jak. 5:16.) Andere mogelijke punten zijn: vergeving uitspreken naar mensen naar wie wrok wordt gekoesterd; zo nodig in de Naam van Jezus Christus verbreken van banden met duistere machten; bidden en vragen om (een nieuwe) vervulling met de Heilige Geest.Soms is er nazorg nodig, omdat niet alles in één keer een plek kan krijgen. Er zijn dan pastorale medewerkers binnen Berea De Maten die deze zorg op zich kunnen nemen. Indien nodig wordt er geadviseerd om professionele hulp te zoeken.

Voor meer informatie en/of aanmelding kun je terecht bij:

Herma Roelofs 06 29588301

John van Pomeren 06 42828441

Ilja van der Woldt 06 20022800

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2023