Connect pagina's

 bijbel kl

Wat is er mooier dan met elkaar bijbelthema’s behandelen?
De nadruk van deze avonden ligt op bijbelstudie over onderwerpen die wij met elkaar vaststellen.

Bijvoorbeeld:

- het gebed; waar bid ik voor ? Wat werkt het uit, stil gebed? Gebed in de gemeente/dienst?

- de almacht van God bezien tegenover (of naast) mijn eigen verantwoordelijkheid. Hoe zijn Zijn plannen met de wereld, de gemeente, Israël?

Doelgroep: algemeen
• De groep staat open voor andere leden.
• Frequentie: 10 avonden.
• Wanneer: nog nader af te spreken
• Connectleider: Johan Roukema

 

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2023