Connect pagina's

 

Bidstond

Als gebedsgroep beseffen we dat gebed de basis is voor het leven in en vanuit gemeente. God zoeken , naar Hem luisteren en bij Hem zijn, is als een boom geplant aan waterstromen, die op tijd vrucht draagt, wiens bladeren niet verdorren (Psalm. 1) Vanuit die bron zullen rivieren van levend water stromen uit het hart van wie in de Geest gelooft (Johannes 7: 38)

  • Doelgroep: algemee
  • De groep staat open voor andere leden
  • Frequentie: 1x per week
  • Wanneer: op maandagochtend
  • Connectleider: Marga Pot

 

 

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2022