Connect pagina's

 

  • Doelgroep: algemeen
  • De groep staat open voor andere leden
  • Frequentie: 1x per 2 weken
  • Wanneer: op woensdagavond
  • Connectleider: Derk-Jan Werff

 

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2021